Om Swedish Consultants

Swedish Consultants är en ideell förening som organiserar konsultföretag verksamma på den internationella projekt- och biståndsfinansierade marknaden. Föreningen har som ändamål att:

 • synliggöra svenska konsultföretags resurser och kompetens;
  förbättra svenska konsultföretags förutsättningar på den projekt- och biståndsfinansierade marknaden.
 • vara en diskussionspart med Sida i syfte att 
  • verka för ökad upphandling av uppdrag i Sidas verksamhet
  • verka för att regler för upphandling blir transparenta och att konkurrens på lika villkor uppnås.
  • föra en dialog om det gemensamma intresset att utveckla den svenska resursbasen.
  • föra en dialog i andra utvecklingsfrågor.
 • Föra en dialog med UD och politiska instanser om svenska konsultföretags roll i biståndssamarbetet.
 • Verka för att svenska myndigheter effektivt tillvaratar svenska konsultföretags intressen i olika internationella sammanhang.
 • Verka för att medlemsföretagen får en ökad kunskap och förståelse för internationella biståndsfinansiärer.
 • Vara ett forum för erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande mellan svenska konsultföretag och andra konsultsammanslutningar i Europa.

Styrelsen består under 2015 av:Bertil Oskarsson, Indevelop, Ordförande

Bertil Oskarsson är Director of Business Development på Indevelop. Han har arbetat med internationellt utvecklingssamarbete sedan 1991, främst med projekt och uppdrag inom utbildning, kompetensutveckling och sysselsättning. För Swedish Consultants driver han helst upphandlingsfrågor.David Montgomery
, WSP International

David Montgomery var med och grundade Swedish Consultants år 2000 och har suttit med i styrelsen från och till sedan dess. Han har jobbat med internationellt utvecklingssamarbete sedan mitten av 80-talet. Han har tidigare varit VD för Hifab International men är sedan 2001 VD för WSP International. Hans intresse har framförallt varit infrastrukturprojekt. Inom SC är Davids fokus internationella upphandlingar och anti-korruptionsarbete.Stina Mossberg, NIRAS
Stina Mossberg har under större delen av sitt yrkesverksamma liv arbetat med utvecklingsfrågor, både på den offentliga och privata sidan. Idag är hon VD för Niras Natura AB. Inom Swedish Consultants vill Stina särskilt lyfta fram frågor om kvalitet i biståndet och konkurrensupphandling som en metod för att uppnå detta.

      

Anja Taarup Nordlund, Nordic Consulting Group - Sweden

Anja Taarup Nordlund har jobbat med internationella frågor och jämställdhet i 14 år. Hon har arbetat som fristående konsult sen 2006, och blev partner i NCG  2011. NCG är mån om att upphandlingar genomförs på ett transparent och konsekvent sätt, och att det ges utrymme för mindre konsultföretag att lägga anbud. Som styrelsesleadmot vill Anja arbeta för att 'nya' konsulter får möjlighet att etablera sig och därigenom tillföra nya perspektiv och kunskaper till den svenska konsultbasen kontinuerligt.

 

Helena Adlercreutz, Hifab International

Helena Adlercreutz har arbetat med utvecklingsfrågor och bistånd i 10 års tid för internationella organisations som EU och FN, NGOs samt som konsult för privata företag. Hon har arbetat med hållbar ekonomisk och social utveckling, katastrofberedskap samt rättighetsfrågor. Hon är för närvarande projektledare på HIfab International. Som medlem i styrelse vill hon verkar för att främja samarbete mellan svenska konsulter och företag och öka kunskaperna kring internationella upphandlingar.