Om Swedish Consultants

Swedish Consultants är en ideell förening som organiserar konsultföretag verksamma på den internationella projekt- och biståndsfinansierade marknaden. Syftet är dels att formulera och förmedla konsultföretagens behov och erfarenheter gentemot biståndsgivare och det politiska systemet, dels att sprida information till föreningens medlemmar. Swedish Consultants är också ett viktigt nätverk för utbyte av erfarenheter.

Swedish Consultants välkomnar medlemmar från alla branscher.

 

Hej medlem!

På våra medlemssidor får du som medlem information om aktuella seminarier och möten som våra medlemmar bjuds in till. Du kan också läsa relevanta rapporter för svenska företag som är verksamma i den internationella projekt- och biståndsfinansierade marknaden.